Pactum Zarządzanie i Nieruchomości Sp. z o.o

zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami powierzonymi oraz doradztwem w tym zakresie. Jesteśmy również firmą zajmującą się obrotem nieruchomościami na rynku szczecińskim i zachodniopomorskim. Naszym atutem oprócz doświadczenia jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i marketingowych. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów w biurze, a także poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej. W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości i pośredników, a przede wszystkim kierujemy się zasadą ochrony interesów naszych klientów oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Staramy się maksymalnie odciążyć Państwa od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym oraz spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa, a w tym „Ustawę o gospodarce nieruchomościami”, „Ustawę o własności lokali”, „Kodeks cywilny”, ”Prawo budowlane” i inne.